Deutsch           English           Русский           Česky           Български    
ZNAMBG.com
Коронавирус COVID-19 Situation update


ВИДЕО: ЦВЕТНИТЕ ПЛАНИНИ В ДАНКСИЯ

27.01.2020

Данксия е геоложки феномен в югоизточните и югозападните части на Китай. Цветните планини са се формирали от ерозирал червеникав пясъчник и други сухи седименти, които са се утаявали и преобразували милиони години.