Deutsch           English           Русский           Česky           Български    
ZNAMBG.com
Коронавирус COVID-19 Situation update


НАЙ-СТАРИЯТ РАБОТЕЩ МОНЕТЕН ДВОР В СВЕТА

03.09.2019
Сградата на монетен двор Кремница.

През 2019 г. монетният двор навършва 691 години непрекъсната дейност, което го нарежда сред най-старите все още работещи предприятия в света.

Монетен двор Кремница е държавно предприятие, разположено в град Кремница, Централна Словакия. Това е най-старият функциониращ монетен двор в света.

Основан е на 17 ноември 1328 г. от крал Карл I, като издига Кремница от селище в град и му дава привилегията да изсича монети. Монетният двор в Кремница произвежда монетни продукти непрекъснато в продължение на почти седем века. Освен производството на монети и медали, производството на монетния двор е фокусирано и върху производството на продукти като плакети, жетони, значки, кметски вериги, ордени и много други продукти.

Дукатите в средновековната Кремница през Анжуйския период на унгарския трон са се изсичали с чистота на златото от 23 карата. Те са точни копия на златните монети на Флоренция под името флорини. По време на Людовит I, флорентинската символика е заменена от домашната символика с унгарския светец Св. Ладислав на обратната страна и фигурата на унгарския крал върху лицeвата страна.

Двете страни на златен венециански дукат, ок. 1400 г.

Латинският надпис на подобна венецианска златна монета завършва с думите "iste ducatus", така че този тип монета получава името дукат. Кремницките дукати се характеризират с висока и постоянна чистота на златото(986) и маса 349 гр, което ги прави най–стабилната валута в Европа през Средновековието. Съществуващите записи сочат, че в Кремница са изсечени 21,5 милиона дукати.

От 1553 г. в Кремница започват редовно да се изсичат големи сребърни монети - талери, въпреки че традицията на монетите от кремницките талери датира от 1499 - 1506 г., когато се секат седем варианта на големите монети на Турз, известни като гулдинери или полталери. Периодът на антихабсбургските въстания се отразява и върху функционирането на монетния двор, особено върху монетосеченето. Въпреки всичко, кремницкият монетен двор се преръща в един от най-важните центрове за сечене в Хабсбургската монархия.

През XVIII век монетният двор в Кремница представя известната преса за щанцоване на шпиндел – балансиращ стан. Монетните дворове в Прага и Виена също са оборудвани с тази машина. През 1785 г. пресите са подобрени чрез използване на задвижващ ремък (Prellriemmaschiene).

Кремница - 1906 г.

От 1918 г. монетният двор в Кремница става единственият в Чехословакия. Двете световни войни през XX век пряко засягат работата и собствеността на монетния двор. След Първата световна война всички машини биват извадени от двора, като сгради остават празни. Инсталирането на ново оборудване започва през 1921 г. Оттогава монетният двор изсича монети за нуждите на Чехословакия и на още 25 страни. В края на Втората световна война целият завод е взривен. Но монетният двор успява да продъжи своето съществуване. През 1986 г. завършва работата по нов завод, разположен зад града, където се премества цялото производство на монети. От октомври 1992 г. започва подготовката за сечене на монетите на новата словашка крона, която е пусната на 23 януари 1993 г. след декларацията на Словашката република. След 1989 г. монетният двор в Кремница успява да излезе на нови външни пазари ( Бангладеш, Индия, както и редица южноамерикански държави). През XXI век монетният двор получава сертификат за изсичане на евромонети. Тези монети са сечени в помещенията на нов завод за щамповане, който е построен след пълна реконструкция на сградата в центъра на град Кремница. Изсичането на първите словашки евромонети започва на 19 август 2008 г. На 24 февруари 2011 г. монетният двор в Кремница става един от паметниците на европейското културно наследство, който чрез своята стойност и значимост спечелва международна защита.

Последният дукат, сечен в Кремница за обращение (1881 г.).

На 1 октомври 2014 г. в монетният двор в Кремница е планирано началото на екплоатацията на контролен принтер за проверка за алкохол и тютюн, по поръчка от Министерството на финансите на Словашката република.

Производството на разменни монети е доминираща част от производството на монетния двор в Кремница, който освен словашката валута произвежда и доставя монети в няколко страни по света. В допълнение към разменните монети, за Националната банка на Словакия се изсичат и възпоменателни монети от 2 € и сребърни и златни колекционерски монети на стойност 10, 20 и 100 евро. Кремницкият монетен двор се занимава и с изработка по поръчка и обработка на метални повърхности.

През 2006 г. историческите сгради на монетния двор в Кремница от 1450 г. претърпяват обща реконструкция. Открит е бизнес-магазин MINC-ART, а също и монетна изложба. Наред с други неща, са съхранени и историческите штамповачни машини Vulcan. Освен тях, посетителите имат възможност да видят и модерни машини за щанцоване на монети.


 Ивайло Лазаров
ivobg.net