Deutsch           English           Русский           Česky           Български    
ZNAMBG.com


УЧЕНИТЕ СА ОТКРИЛИ ЖИВОТНИ, КОИТО МОГАТ ДА ИЗБИРАТ СВОЯ ПОЛ

02.08.2019
Chinemys reevesii (CC BY 3.0)

Костенурките могат да избират своя пол, движейки се вътре в яйцето по време на формирането на ембриона.

Тази "суперсила" на влечугите обяснява защо те не са изчезнали по време на рeзките климатични промени в миналото, пишат учените в списание Current Biology.

„Наскоро разбрахме, че ембрионите на влечугите могат да се движат в яйцата и решихме да проверим дали това се отразява на пола, който те придобиват. Това е изключително интересно и важно, понеже подобна характеристика на влечугите ще покаже как те ще бъдат засегнати от глобалното затопляне", каза Вей-Гу Ду от Института по зоология КАН в Пекин, Китай.

Всички бозайници и много видове птици притежават специални полови хромозоми, които определят пола на бъдещото потомство. Например наличието на две Х хромозоми в генома на човешки ембрион ще го превърне в момиче, а една X и една Y хромозома в момче.

Обаче полът на много влечуги, като крокодили, костенурки, някои видове гущери и безгръбначни не се определя от комбинацията от женски и мъжки полови хромозоми, а от температурата на средата, в която растат яйцата им.

Доскоро подобен механизъм се считаше за много древен и примитивен начин за определяне на пола на потомството, тъй като не защитава животните от резките колебания на климата. Независимо от това, днес все повече учени смятат, че възможностите на този механизъм са подценени.

Вей-Гу Ду и неговите колеги изследват наскоро откритата способност на ембрионите на обикновените китайски зелени костенурки (Chinemys reevesii), символът на дълголетието в Япония и Китай, да променят позицията си вътре в яйцето.

Тази уникална особеност на ембрионите, както предполагат учените, им помага да решат два проблема едновременно. От една страна, това ги спасява от прегряване или преохлаждане, а също така предотвратява ситуации, когато всички новородени костенурки ще бъдат женски или мъжки поради необичайно високи или ниски температури, на които са подложени яйцата с ембрионите.

Подобна „супер-способност“ може да обясни друга еволюционна загадка - защо влечугите все още не са измрели, като се има предвид, че Земята е преживяла няколко много сериозни климатични промени в миналото, по време на които температурите са се покачвали и са падали рязко. Въпреки това популациите на костенурки, гущери и крокодили не са се превърнали в еднополови групи и не са изчезнали.

За да потвърдят тази хипотеза, учените са провели изследвания в естествени колонии на костенурки и са измерили как се променят температурите през деня и нощта. Също така са изследвали, каква е температурната разлика между най-топлите и най-студени места в яйцата, както и как ембрионите реагират на загряването.

Измерванията показват, че температурата в различните части на яйцето може да се различава с около пет градуса по Целзий. Такива големи разлики са изненадали учените, тъй като дори разлика от два градуса силно влияе на половото съотношение при влечугите.

В някои от яйцата, учените инжектират вещество, което блокира работата на специални рецептори на повърхността на нервните клетки на ембриона, чрез които той измерва температурата на околната среда. След това учените започнали да охлаждат или загряват яйцата, както и да наблюдават движенията на бъдещите костенурки.

По този начин изследователите са можели да наблюдават, в ситуации на температурни аномалии, какво полово съотношение се получава при нормални ембриони и при ембриони с блокирани способности да усещат топлина и студ.

Резултатите показват, че при изкуствено предизвикани температурни аномалии и блокирани способности на ембрионите да усещат топлина и студ, се раждат само женски или само мъжки костенурки. Докато при ембриони с неблокирани температурни усещания, въпреки температурните аномалии, се раждат както мъжки, така и женски костенурки.

Това предполага, че ембрионите са в състояние да "изберат" пола си, движейки се в яйцето и заемайки такива позиции, при които съотношението на бъдещите женски и мъжки костенурки ще бъде приблизително равно.


 Ваньо Янков