Deutsch        English           Русский           Česky           中文           Български
ZNAMBG.com
facebook
instagram
twitterМОРАВСКИ КАРАМФИЛ

25.03.2023
Моравски карамфил в Ботаническата градина в гр. Люблин, Полша

Моравският карамфил (Dianthus moravicus) е многогодишно тревисто растение, рядко срещащо се и критично застрашено. Естественото му местообитание е в Чехия и Австрия.

В Чехия моравският карамфил (чеш. hvozdík moravský, karafiát; слов. klinček moravský, karafiát; нем. Mährische Nelke) се среща рядко в южната част на историческата област Моравия (около село Битов и градовете Моравски Крумлов и Иванчице), като цяло само в Югозападна Моравия и прилежащата й област в североизточната част н Австрия – федералната провинция Долна Австрия. Расте по скали, каменисти склонове и слънчеви скатове в речни долини, върху хумусни и скелетни почви. Образува килимовидни туфи от синьо-зелени листа, над които през пролетта цъфтят розови цветове. В градините може да се отглежда в по-сухи, пропускливи лехи, в алпинеуми или контейнери. Цъфти от май до юни. Местообитанието му е в горните краища на дълбоко врязаните долини на реките Дия, Ихлава, Рокитна, приток на Ихлава, и Желетавка, приток на Дия.

Моравски карамфил, растящ на връх Флорианек, близо до гр. Моравски Крумлов, Чехия.

Описан е като отделен вид през 1982 г. от чешкия ботаник Милослав Кованда, дотогава е бил включен във вида сив карамфил (чеш. hvozdík sivý; научно име: Dianthus gratianopolitanus). Моравският карамфил е ендемичен за Югозападна Моравия.

Това растение е гъсто набраздено, стеблото му е право или приповдигнато, високо 10–25 cм, листата са линейни, стеснени в горната трета, заострени, цветовете са ароматни, чашката е тръбеста, зелена, лилаво издута, венчелистчетата в средата са мъхести , има нокът (пръчковидна тънка долна част, почти изцяло скрита в чашката) по-дълга от чашката. Плодът му е капсула.

Моравски карамфил в Университетската ботаническа градина във Виена, Австрия.

Моравският карамфил е оценен като силно застрашен вид от чешката флора в Червения списък (C2r), но е защитен от закона като критично застрашен вид (§1). Неговата популация и биотоп са защитени, например, в природен паметник Червени склонове (Červené stráně), намиращ се близо до село Нове Бранице в окръг Бърно-венков, в Южноморавския край на Чешката република.

Други използвани имена: сълзовиден карамфил (hvozdík slzička, karafiát slzička), див карамфил (planý karafiát), сълзи (slzičky), сълзи на Дева Мария (slzičky P. Marie).


 Ивайло Лазаров
ivobg.net
Споделяне
    Споделяне
 
 

 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако не сте съгласни, научете повече   |