Deutsch        English           Русский           Česky           中文           Български
ZNAMBG.com
facebook
instagram
twitter


Народни носии

ОПАСНОСТ ЗА РИБИТЕ В ШВЕЙЦАРИЯ

19.02.2023
Скобар (Chondrostoma nasus)

От 71 местни видове риби в швейцарските води, 34 вида са застрашени от изчезване, а девет вида вече не се срещат в Швейцария, казва Федералната служба за околната среда (FOEN).

Проучване на приблизително 70 000 риби във вътрешни швейцарски реки и езера се опитва да категоризира местните видове според критериите на Международния съюз за опазване на природата. Тези правила уреждат класификацията на видовете като различно застрашени. Швейцария провежда това "преброяване" миналата година за първи път от 2007 г.

За девет вида естествениците е трябвало да повишат категорията на заплаха; това се отнася например за речната змиорка, рибата михалца и рибата липан. Обратно, оценките са подобрени за шарана, европейския сом и вид лъчеперка, наричана Squalius lucumonis.

Броят на оценените местни видове се е увеличил от 55 на 71 – включително пет вида, за които учените все още нямат достатъчно данни, за да заключат, че са изложени на риск. Броят на застрашените видове се е увеличил от 24 на 34.

„Червеният списък от 2007 г. вече посочи несигурното положение на рибата“, казва заместник-директорът на FOEN Франциска Шварц в актуализация.

„За съжаление, този преработен списък не показва обръщане на тази тенденция: като цяло броят на застрашените видове риба продължава да се увеличава, допринасяйки за ерозията на рибното биоразнообразие.“

Швейцария е известна със своите големи езера и многобройни реки - така че може да изглежда, че има идеални условия за рибите. Но в доклада се посочва, че рибите в тази страна са застрашени от човешка дейност, особено замърсяване на водите, деградация на местообитанията и също производство на водноелектрическа енергия.

И влиянието на две други фактори също става по-силно: глобалното затопляне и конкуренцията от неместни видове риби.

Докладът оценява положително успешните усилия за спиране на замърсяването на реките. Това е струвало много пари, но главно благодарение на подобряването на качеството на пречиствателните станции за отпадъчни води, начинанието постига целта си. Учените смятат, че опазването на по-малките реки е особено успешно, по-големите в интензивно земеделските райони все още имат твърде много микрозамърсители.

Деветте местни вида, които сега се считат за изчезнали в Швейцария, са европейската есетра, както и рибите скобар, обикновена кротушка, михалца, ручейна минога, атлантическа сьомга, балканска пъстърва и вид дълбоководна лъчеперка, наречена Salvelinus neocomensis.


 Ивайло Лазаров
ivobg.net
Споделяне
    Споделяне
 
 

 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако не сте съгласни, научете повече   |