Deutsch        English           Русский           Česky           中文           Български
ZNAMBG.com

ПОДЗЕМНОТО И НАДЗЕМНО БИОРАЗНООБРАЗИЕ СА РАЗЛИЧНИ

27.10.2019

Изследователски екип картографира разпространението на земните червеи и получи изненадващи резултати.

Земните червеи са важен фактор за функционирането на екосистемите и се срещат навсякъде, където почвата не е постоянно замръзнала, твърде кисела, твърде влажна или напълно суха. За почвата и надземния свят те са незаменими, защото се хранят с гниещ органичен материал и смесват хумус с почва. По този начин те разпределят хранителни вещества за растенията и спомагат за съхраняването на ефективен за климата въглерод. Наричат ги "инженери на екосистеми".

Но къде се срещат най-много тези важни еко актьори и какво е тяхното разнообразие в световен мащаб, досега малко се знае.

„За земните червеи досега не съществуваха подобни проучвания, защото нямаше съответните глобални масиви данни“, обяснява Хелън Филипс от Германския център за интегративни изследвания на биоразнообразието (iDiv) и университета в Лайпциг.

Затова тя и нейният екип се свързват с изследователи на земни червеи по целия свят, с молба да им предоставят техните данни за глобално покритие. Резултатът е карта на плътността на земните червеи, биоразнообразието и биомасата, базирана на 6928 места в 57 страни.

Картографирането разкрива нещо изненадващо. Биоразнообразието и изобилието от земни червеи се разпределят много по-различно от надземното биоразнообразие. Например при растения, насекоми и птици броят на видовете в определена зона се увеличава с приближаването на човек до екватора. Съответно повечето надземни видове се срещат в тропиците. Но при земните червеи е обратното: Повече видове земни червеи са открити на различни места в Европа, на североизток от САЩ и в Нова Зеландия. Подобна е ситуацията с плътността на биомасата. Отново стойностите са най-високи в умерените ширини.

Тези характеристики обаче се основават на сравнението на малки локални места. Разпространението на земните червеи в по-голям мащаб също е различно между тропиците и умерените ширини:
„В тропиците се среща нова общност от видове земни червеи на всеки няколко мили. В по-хладните региони обаче той остава повече или по-малко същият“, обяснява Филипс. „Това би могло да означава, че в конкретна зона на тропиците се срещат само няколко вида, но общият брой на тропическите видове дъждовни червеи е много голям. Все още не знаем колко."

Климатичните промени

Картата също така предоставя информация за това кои фактори на околната среда влияят на плътността и биоразнообразието на земните червеи - и доколко те могат да бъдат уязвими от изменението на климата. Защото, както откриха изследователите, валежите и температурата са основните влияещи фактори. Но в момента те бързо се променят вследствие на глобалното затопляне.

„Изменението на климата може да доведе до големи промени в общностите на земните червеи и чрез това върху екосистемите“, казва друг участник в изследването Нико Айзенхауер. "Поради ролята им на инженери на екосистеми, ние се страхуваме от ефекта върху другите живи същества като микроорганизми, почвени насекоми и растения."

Следователно е още по-важно да се защити не само надземното, но и подземното биологично разнообразие, както подчертават изследователите.

„Време е за промяна на парадигмата в опазването на биоразнообразието“, казва Айзенхауер. „Понеже не го виждаме, твърде лесно забравяме, че под краката ни има живот. Земните червеи може да са потайни и може да не са симпатични като пандите, но са изключително важни за другите живи същества и за функционирането на нашите екосистеми."


 Ваньо Янков
Споделяне
    Споделяне
 
 

 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако не сте съгласни, научете повече   |