Deutsch        English           Русский           Česky           中文           Български
ZNAMBG.com
facebook
instagram
twitter


Народни носии

ЧЕШКИ ПАЧИ КРАК

01.02.2024
Чешки пачи крак

Чешкият пачи крак (Gagea bohemica) е дребно, до 10 см високо растение, което има яркожълти цветове. То често се появява през зимата, още преди разцъфването на кокичетата.

Чешкият пачи крак, наричан в Чехия чешки криватец (чеш. кřivatec český), е вид билка, спадаща към Gagea – род едносемеделни растения от семейство Лилиеви (Liliaceae), с чешко име – криватец. Познато е и като ранна Витлеемска звезда или лилия Раднор. Понякога се нарича Уелска Витлеемска звезда. Растенията от рода Gagea са символ на пролетта. Цъфтят в края на зимата или началото на пролетта. Често се случва да цъфтят още през февруари, когато кокичетата едва пускат първите си пъпки. По правило първи се появява чешкият криватец (Gagea bohemica), малко по-късно жълтият криватец (Gagea lutea), накрая селският криватец (Gagea villosa) и други видове от този род. Всички те са истински пролетни растения, казват, че след магическата Валпургиева нощ (30 април) никой няма да ги намери никъде.

Чехите показват специална привързаност към тези растения, именно най-старите печатни медицински книги, написани на чешки език, носят първите споменавания за тях. Чешкият лекар и натуралист Taдеаш Хайек от Хайек още през 1562 г. заявява, че тази „билка е известна и обичайна само за нас, чехите, или ако някой друг е писал за нея първо на латински или немски, аз не я намирам“. По това време той си спомня първия отпечатан чешки хербарий на лекаря Ян Черни от 1517 г., където също се появява описание на чешкия криватец. Въпреки това, по странно съвпадения, в тази книга изобразеният криватец има доста големи луковици под стъблото си и в допълнение много разделени листа, които никога няма да видим в някое от растенията от този вид.

Правилното идентифициране на тази билка от изображението може да се намери само в латинска книга, наречена Hortus sanitatis, която е публикувана още през 1491 г., и се казва, че е вид Raphanus agrestis. Всъщност някаква репичка!

Обяснението за тази стряскаща неточност може да бъде сравнително лесно: в първите дни на книгопечатането е било обичайно илюстрациите на книги да се вземат от писанията на по-стари такива, а новият издател не е разполагал с подходящо изображение на криватеца, така че той просто е добавил тази ряпа. Разбира се, Тадеаш Хайек е поправил тази грешка, в неговия Хербарий може да се види правилно изображение на криватец, но само с много малки луковици и неразделени, много тесни, подобни на трева листа.

Цвят на чешки пачи крак

След Ян Черни и Тадеаш Хайек цяла Европа вече е познавала криватеца. Обсъждано е в книгите на много известни ботаници, разбира се, създателят на съвременната номенклатура на всички растения и животни, швидският биолог и лекар Карл фон Лине, го е знаел. Но има много видове от това растение (вероятно над 200), много от които все още са убягнали от вниманието на ботаниците. И така дори през 1776 г. чешкият лекар и натуралист Йохан Заушнер успява да опише напълно нов вид, който открива близо до пражката Подбаба (местното име на частта от пражките квартали Дейвице и Бубенеч под скалистия хълм Баба), при вливането на потока Шарецки във Вълтава. Той го нарича, в съответствие с практиката на времето, като Ornithogalum bohemicum, т.е. Едва по-късно този вид е причислен към род Gagea и преименуван на Gagea bohemica, т.е. вече добре познатият чешки пачи крак.

Чешкият пачи крак е билка, луковично едносемеделно растение, което е едно от най-ранните растения в цяла Средна Европа. Това е местен растителен вид в чешкия пейзаж, но дава семена много рядко и се счита за застрашен.

Ареалът на растението чешки пачи крак е обширен и заема предимно топлите райони на умерения пояс. На северозапад започва от Британските острови, на запад от Португалия, Испания и Франция на запад и през Централна Европа достига до Балканите (България, Гърция, Северна Македония, Турция), Украйна, южната част на европейската част на Русия и района на Кавказ. Европейските страни, чиито брегове се мият от Средиземно море, се считат за център на възникване на това растение. В България растение се нарича освен чешки пачи крак също и скален пачи крак и тръбестолистен пачи крак. Среща се в по Черноморското крайбрежие, Стара планина (източна), Струмска долина, Бeласица, Славянка, Долината на Места, Пирин (северен), Рила, Средна гора западна, Родопи (западни, средни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина. Извън Европа чешкият пачи крак продължава да расте в северната част на Африка – в Мароко и Алжир, както и в Югозападна Азия – Турция, Ливан и Сирия.

Луковици на Чешки пачи крак (дясна обвивка отстранена). Местоположение: Aлтенберг 1,1 км WNW Зелендорф, област Холабрун, Долна Австрия - ок. 300 м н.в. Местообитание: сухи пасища

В Централна Европа зоната на разпространение е разделена на няколко изолирани области, които са разположени в Германия главно във федералните провинции Райнланд-Пфалц и Саксония-Анхалт, в Австрия – във федералните провинции Долна Австрия и Бургенланд, в Чехия – в Централна Бохемия и Югозападна Моравия, в Словакия – в югозападната й част, и на север и юг в Източна Унгария.

Поради малкия си ръст, този пролетен геофит се среща на места, където не е застрашен от конкуренция от по-високи, по-мощни растения. Расте най-вече в нехранителна почва върху кисела основна скала, състояща се главно от седиментни и частично метаморфозирани скали, или директно при изкачването им на повърхността, като шисти, филит, алевролит, кварцит или аренит. Това е тревисто растение, което не е горско, обичайните му местообитания са на слънчеви места с несвързана растителност, където почвата е суха и само плитка, по скални тераси и в сухолюбиви тревни площи, най-често на места с обрасли бриофити. Листата на чешкия пачи крак растат още през късната есен и остават през зимата. Цветовете се появяват в началото на вегетационния период, при подходящи условия на отглеждане може да цъфти на слънчево място още в края на януари, но обикновено цъфти през март и април. Не след дълго след цъфтежа стъблото и листата изсъхват.

От гледна точка на дългосрочното оцеляване на този вид, фактът, че растенията често цъфтят и се опрашват, но не произвеждат никакви семена, е важен. Следователно разпространението е до голяма степен ограничено в непосредствена близост чрез дъщерни луковици, които могат да бъдат отнесени от вятъра като част от ерозираната почва. Това свойство вероятно се дължи на грешка по време на мейозата, според експерименталните наблюдения, в покълналия прашец се образува нормална поленова тръба, която расте в ембрионалната торбичка и настъпва оплождане, но зиготата не се развива допълнително.

Подобно на повечето вегетативно размножаващи се видове, той не е много устойчив на промени в местообитанията, с които поради ниската си генетична изменчивост трудно се справя. Следователно това обикновено е много рядко растение, което често внезапно изчезва от местообитанието си.

Чешки пачи крак, Долна Австрия

Чешкият пачи крак е с много малка луковица, висока само 2 см и 6 см зад цветето, което рядко достига 10 см. Има две конусовидни луковици с различна големина в една кожеста обвивка с обща шушулка (диск). По-голямата луковици обикновено е с диаметър около 3 мм и ще цъфти тази година, ще изсъхне и ще бъде заменена с нова за следващата година. По-малката луковица е с размери само 1,5 мм, събира хранителни вещества през годината, расте и цъфти едва през следващата година. От всяка от тях по периметъра расте по един приземен, дълъг около 5 см, нишковиден, често усукан лист.

Цветоносното стъбло расте в средата между луковиците от дъното на по-голямата луковица, то е право, просто, само понякога рядко разклонено в горната част под съцветието. Стъблото е зелено или червеникаво, покрито с две до пет приседнали, мъхести листа, които са яйцевидни до широко ланцетни, дълго заострени на върха и намаляващи нагоре.

На върха на стъблото израстват най-често един, по-рядко два, много рядко до пет жълти цвята. Имат окосмено или плешиво стъбло, кръгло в напречно сечение, биват двуполови, камбановидни или спираловидни. Всеки цвят има шест венчелистчета в два кръга, дълги от 12 до 18 мм, които са яйцевидни или продълговати до ланцетни, с малки нектарници в основата. Те са жълти, зеленикави отвън, голи или мъхести и често с червеникаво-кафява ивица. В цвета има шест тичинки в два кръга с тънки нишки и удължени прашници. Гинецеят е слят от три плодолиста. Семенникът е горен, елипсовиден, понякога леко задълбочен на върха и крилат отстрани, има три дяла и по-голям брой яйца във всеки. Пънчето е право, тънко и носи триделен белег. Насекомите се стичат към цветята за нектар и прашец.

Плодът е елипсовидна капсула, съдържаща продълговати кафеникави семена. В Централна Европа чешкият пачи крак почти никога не дава семена, а шушулките са също толкова редки.

Чешкият пачи крак се счита за критичен таксон, той е морфологично и кариологично много променлив и се разглежда непоследователно. Според различни автори могат да се разграничат няколко отделни вида или, обратно, само един силно променлив вид. В Централна Европа няколко таксона на различни нива обикновено се разграничават от различни автори.

Растението, наричано "чешки скален пачи крак", се счита за западноевропейски таксон, който първоначално е описан в Германия като част от комплекса на чешкия криватец. От "истинския чешки пачи крак" чешкият скален пачи крак се отличава с по-дребни цветове с продълговати до ланцетни венчелистчета, окосмени отвън, гъсто окосмено цветно стъбло и малка вдлъбнатина на върха на семето. Поради таксономични трудности много експерти не го разпознават и следователно точното му разпространение не е известно, само от време на време се съобщава за него от Германия, Франция, Швейцария и може би Словакия. В Чешката република се среща в Централна Моравия – в градчето Намест на Хане и село Сеничка, намиращо се близо до град Литовел. И двете популации са много малки и застрашени от вторична сукцесия.

В чешката природа този вид е застрашен от физическото унищожаване на местообитанията, нежелана еутрофикация при наторяване на близки полета с цел увеличаване на добива или свръхрастеж поради постоянното разпространение на инвазивни дървесни растения и растящи плевели. Поради това видът чешки копривар е класифициран в Чешката република с "Постановление на Министерството на вътрешните работи на Чешката република № 395/1992 Coll., изменено с Постановление № 175/2006 Coll." също от „Червения списък на застрашените видове на Чешката република“ от 2017 г. като силно застрашен таксон (§2), (C2r) . Много по-редкият подвид на чешкият скален пачи крак е класифициран като критично застрашен таксон (C1r) от „Червения списък на застрашените видове на Чешката република“ от 2017 г. В Словакия този подвид може би вече е изчезнал, в Германия очевидно расте в провинция Рейнланд-Пфалц.


 Ивайло Лазаров
ivobg.net
Споделяне
    Споделяне
 
 

 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако не сте съгласни, научете повече   |