Deutsch        English           Русский           Česky           中文           Български
ZNAMBG.com
NEJNOVĚJŠÍ    |     KONTAKTY


30.09.2020 zkoumáno: 23
vyberte značky:
SKUPINA TCHAJWANSKÝCH BOTANIKŮ ZACHRAŇUJE ROSTLINY, KTERÉ MIZÍ KVŮLI ZMĊNÁM KLIMATU
29.09.2020 zkoumáno: 30
vyberte značky:
VÝZKUM ODHALIL, JAK I MALÉ MNOŽSTVÍ INSEKTICIDŮ LIKVIDUJE UŽITEČNÝ HMYZ
29.09.2020 zkoumáno: 22
vyberte značky:
EVROPSKÁ SONDA OBJEVILA NA MARSU NOVÁ PODZEMNÍ JEZERA, PRAVDĊPODOBNĊ JSOU SLANÁ
29.09.2020 zkoumáno: 37
vyberte značky:
ZA ŽELEZNOU OPONU UTÍKALI I TI, KTEŘÍ JI HLÍDALI. NEJVÍCE POHRANIÄŒNÍKÅ® Z ÄŒESKOSLOVENSKA ZBÄŠHLO V ROCE 1951
29.09.2020 zkoumáno: 32
vyberte značky:
SKUPINOVÁ IMUNITA PROTI COVIDU NENÍ PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ, VARUJÍ VĊDCI
29.09.2020 zkoumáno: 34
vyberte značky:
VĊČNÝ ZDROJ ČISTÉHO VODÍKU: ODPADNÍ VODA S EXKREMENTY
29.09.2020 zkoumáno: 22
vyberte značky:
NA MARSU JSOU NEJMÉNĊ ČTYŘI JEZERA S TEKUTOU VODOU. TO NEJVĊTŠÍ MÁ NA DÉLKU 20 KILOMETRŮ, ZJISTILI ASTRONOMOVÉ
29.09.2020 zkoumáno: 31
vyberte značky:
VYMÍRÁNÍ DRUHÅ® JE POPRVÉ DÅ®SLEDKEM ÄŒINNOSTI ŽIVÉHO ORGANISMU. €ŠMYSLÍ, ŽE JE INTELIGENTNÍ,€˜ GLOSUJE VÄŠDEC
29.09.2020 zkoumáno: 30
vyberte značky:
I€™LL BE BEG SOON
29.09.2020 zkoumáno: 31
vyberte značky:
KOKTEJL ENZYMŮ ROZKLÁDÁ PLASTY RYCHLE A EKOLOGICKY. PŘINÁŠÍ NADĊJI NA SVĊT NEZAMOŘENÝ ODPADEM