Deutsch        English           Русский           Česky           中文           Български
ZNAMBG.com
facebook
instagram
twitter


Народни носии

АНТИЧНИЯТ РИМСКИ ТЕАТЪР В ПЛОВДИВ

08.01.2019
Античния театър в Пловдив.
Фотография: Dennis Jarvis.

Античният театър е разположен в централната част на Пловдив – един от най-старите градове в Европа, съществувал по времето на Троя и Микена и по-древен от Атина и Рим.

От наскоро разчетен надпис върху постамент за статуя се разбира, че театърът е построен през 90-те години на I век сл. Хр. Надписът е в чест на Тит Флавий Котис - потомък на тракийската царска династия, първожрец на провинция Тракия, съдебен представител на метрополията и отговорник за строежите.

По всяка вероятност Филипополис (едно от древните имена на Пловдив) e провъзгласен за център на Източната Римска Провинция Тракия тъкмо на Античния театър.

Древногръцки надпис от Античен Театър в Пловдив. Фотография: Edal Anton Lefterov.

Построен да побира около 6000 зрители, освен за театрални представления, Античният театър се е използвал и за гладиаторски игри, а също и като седалище на Общото събрание на римската провинция Тракия. На седалките разделени на секции са намерени надписи на древните градски квартали, имена на видни граждани и магистрати.

Над сводестия проход на втория ранг седалки е имало ложа за императора и почетните лица.

Театърът е бил действащ до 5-ти век, когато е разрушен от хуните на Атила.


Античният театър е открит отново през 70-те години на 20-ти век след свличане на земна маса. Археолозите започват продължително проучване, като отстраняват 15 метра земни пластове в продължение на 10 години.

Театърът представлява полукръг с външен диаметър 82 метра. Той е разделен на аудитория и сцена. Аудиторията е издълбана на склона на хълма. Зрителната зона (cavea) се състои от 28 концентрични реда от мраморни седалки, които са разделени от проход на две нива.

Горният слой се пресича от тесни радиални стълби. Зрителните места обграждат сцената с формата на подкова с диаметър 26,64 m. Сценичните помещения (skene) се намират южно от основната сцена. Те са на 3 етажа, поддържани от колони. Проскений (стената зад сцената) е с височина 3.16 м и е декорирана с йоническа мраморна колонада.


Фасадата на сценичната постройка, обърната към аудиторията, се състои от двуетажен портик, на първото ниво от който са разположени колони в йонийския ред, а на втория – в римско-коринтски ред. На фасадата на сцената се намират три симетрично разположени портала. Входът на оркестъра свързва пещерите и сценичните помещения. Покритата пешеходна алея започва в центъра на оркестъра и води през помещенията на сцената навън. Друг покрит проход започва в централната част на горния ред на аудиторията и свързва зрителната зона с Трихълмието.

Построен преди 2000 години, белязан от стъпките на императори и варвари, Античния театър в Пловдив и до днес е уникално място за провеждане на обществени и културни събития.

 Ивайло Лазаров & Ваньо Янков
Споделяне
    Споделяне
 
 

 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако не сте съгласни, научете повече   |