Deutsch        English           Русский           Česky           中文           Български
ZNAMBG.com

ВХОДЕН ВЕСТИБЮЛ

31.05.2022
Къща с жудр, град Бродек у Простейова

Жудр е масивна пристройка пред входа на къщи в някои райони на югоизточната и южната част на Моравия – историческа област, намираща на територията на Чешката република.

Жудр (чеш.  žúdr) е практичен и декоративен строителен елемент, който е използван при строежа на къщи (предимно селски), градени според правилата на народната архитектура - архитектура, базирана на традиционни материали и ресурси от района, където се намира сградата, най-често без надзора на професионални архитекти. Този елемент е ризалит - част от сграда, слабо издадена пред основната линия на фасадата, обикновено по цялата ѝ височина – от терена до покрива.

Жудрът е често срещан в старите глинени къщи в етнографския район Хана, намиращ се в централната и северната част на областта Моравия. Там има няколко вида жудри. Най-известни са тези с отворен вход и прозоречни арки, чиито сводови ивици най-често имат полукръгла или сегментна форма; обикновено се намират в средата или на ъгъла на жилищна сграда. Друг вид са разделените жудри, които служат отчасти като вход на къщата и отчасти като килер. Третият тип са затворени жудри без отворени арки с вход от вътрешната страна на къщата.

За разлика от многобройната им поява в периода от втората половина на XVIII век до първата половина на XIX век, тези жудри са запазени само спорадично. Пример за това е село Пршикази, окръг Оломоуц, Централна Моравия, където от общия брой на повече от тридесет такива ризалити, заснети на картата на стабилния кадастър, са оцелели само две.

Чифлик с жудр, село Пржикази

Покривът на жудра, който обикновено граничи със странично обърнат чифлик, най-често е бил с наклонени краища и страни, но са запазени и жудрите, покрити с двускатни покриви. Този елемент в областта Хана най-често се строи като отворени помещения със сводове и широки прозоречни арки.

На приземния етаж на жудра има просторен салон с пейки за сядане по стената, на първия етаж има житница с малки прозорци. Височината на ризалита достига размерите на жилищна сграда. Повечето от тези жудри са имали тазобедрена носеща конструкция на покрива с три наклонени страни; само някои са имали дървен триъгълен фронтон на фасадата.

Приземният етаж на жудра е служил за вход на къщата или за зала, а на първия етаж на е имало житница или камера. В предната част на жудра е имало ниша, в която е била поставяна статуетка на светец, защитаващ къщата.

Жудр като характерен елемент на къщите в региона Хана е част от тях до края на XIX век, когато с реконструкцията на повечето сгради бива премахнат. Тази пристройка е запазена само на няколко места. В Мала Хана (подрайон на Хана), горната част на жудра, използвана като дървена житница с малки прозорци, често се нарича жондр.

Жудр на къща от XVIII век, село Древохостице

Жудр от типа, срещащ се в региона Хана е бил широко разпространен в равнинните села на Горноморавския пролом и по хребетите, прилежащи към него. Те се различават от жудрите в централната част на Хана по някои особености на ризалността на бившия немскоговорящ остров (малък немскоезичен анклав, изчезнал след Втората световна война), в района на град Вишков, Южна Моравия. Североизточно от град Бърно се намира районът на т. нар. Вишкова порта, чиято ос е река Хана. Най-известните, най-запазени и най-изискани къщи с жудр се намират в няколко села в района на Вишков. За разлика от тези в Оломоуц, местните жудри са само на приземен етаж. Характеризират се с вход във формата на гъба. Жудрът там представлява частично затворено, но с помощта на система от прозорци и вентилационни отвори достатъчно проветриво и добре осветено пространство преди влизане в самата къща. Някога на последния етаж на жудра е имало житница.

Входът се състои от полукръгла "гъбена" арка, вътре е създадено малко таванско помещение, което позволява сядане на пейка. Вътрешните (а понякога и външните) стени на жудра биха могли да бъдат украсени с характерни драскотини, създадени от пръсти по все още влажната глинена мазилка. Жудрът от района на Вишков обикновено е имал стръмен трапецовиден фронтон на полушадра покрив, а на тавана е бил разположен килер, простиращ се над антрето.

Глината често е била използвана като строителен материал - или под формата на неизпечени тухли, или обработена с други техники. Външният вид на чифлика е бил обикновен. Дългата съседна фасада на фронтовете на селото е била редовно ритмизирана с разширения на жудра и полукръгли проходни портали.

От първата половина на XX век някои чифлици са модернизирани, което за съжаление често се свързва с разрушаването на жудри. Тази тенденция се засилва след Втората световна война. Въпреки това много чифлици са запазени и до днес в относително автентичен и много живописен вид. Повечето от тях могат да бъдат намерени в селата Лисовице и Ростенице.

В Лисовице най-известната и най-често снимана сграда е къща № 33 със сламен покрив и реставрирана глинена мазилка. Но интересни са и къщите от другата страна на селския площад. Със сигурност най-живописното село е Ростенице, където има непрекъснат ред от няколко чифлика с все още неповредени жудри. Други традиционни сгради се срещат в селата Кучеров и Звоновице. Лисовице и Звоновице са селски паметници от 1995 г., а Ростенице е включено сред защитените села през 2005 год.

Къща с жудр, село Ростенице

Палта и обувки са се съхранявали в жудра и също така е било възможно да се седи там, без посетителят да влиза в къщата. Защитеното преминаване отвън към къщата и частичното намаляване на топлинните загуби са предимствата, които къщите с жудри предоставят на своите собственици и днес.

Различни варианти на тези практични и декоративни елементи, свързани с входа на къщата, могат да бъдат видяни и в други райони на Моравия. Често това е само намек, който се образува от декоративна арка около вратата, понякога украсена с рисувани орнаменти. Такъв леко изпъкнал архитектурен елемент, разширяващ облицовката на отвора на вратата чрез колони, изградени отстрани, се нарича жудро. За да не се бъркат понятията, трябва да се каже, че споменатият жудр е архитектурно образувание, създаващо отделно пространство, докато жудрото представлява защита на входното пространство само чрез пластично подчертан вход.

Строителен елемент, подобен на жудр може да се види и в Австрия – в района на Моравското поле (провинция Долна Австрия) и в провинция Бургенланд, както и в Западна Унгария.


 Ивайло Лазаров
ivobg.net
Споделяне
    Споделяне
 
 

 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако не сте съгласни, научете повече   |