Deutsch           English           Русский           Česky           Български    
ZNAMBG.com
Коронавирус COVID-19 Situation update


СЕВЕРНИЯТ МАГНИТЕН ПОЛЮС СЕ ДВИЖИ БЪРЗО КЪМ СИБИР

18.12.2019
Движението на северният магнитен полюс от началото на миналия век. / © Баомой

Прекалено бързото движение на северния магнитен полюс наложи ранно актуализиране на Световния магнитен модел (WMM).

Северният магнитен полюс е точка на повърхността на Земята, която обозначава магнитния север (посоката на север, посочена от компаса). В резултат на процеси дълбоко в недрата на Земята, поток от разтопено желязо създава магнитно поле с полюси в близост до географските северен и южен полюс. Но за разлика от географските, магнитните полюси могат да се движат - и през последните години северът се движи по-бързо, което наложи ранно актуализиране на Световния магнитен модел (WMM).

WMM се поддържа съвместно от учени от Националната администрация по океаноложки и атмосферни условия на САЩ и Британската геоложка служба. Моделът показва подробно състоянието на магнитното поле на Земята, а данните за модела идват от спътници и от 160 наземни обсерватории. WMM играе важна роля в навигационните системи по целия свят и се използва за най-широк спектър от навигационни приложения - както в системите за GPS, така и за военни цели. Обикновено моделът се актуализира на всеки пет години.

Съвременната наука все още не знае, какво точно поражда магнитните полюси. Предполага се, че това са потоци от разтопен метал, нагрят до 3000° C, движещи се по границата на ядрото и мантията на планетата. Механизмът, който контролира тези потоци, е описан на теоретично ниво.

За първи път и двата магнитни полюса са открити през 1831 г. и оттогава посоката им на движение и тяхната скорост се следят от учените. От откриването си северният магнитен полюс е "изминал" около 2250 километра. През 90-те години на ХХ век той забележимо започва да се ускорява: ако преди това полюсът се е измествал с около 15 километра годишно, след това започва да добавя към скоростта си по няколко километра всяка година. Рекордът за скорост - около 55 километра годишно - беше последван от лек спад. Сега полюсът отново е във възход, но изследователите смятат, че в следващите години скоростта ще намалее отново.

Не е известно и защо скоростта на движение на южния магнитен полюс практически не се променя. От момента на откриването му той само веднъж е добавил десет километра към обичайната си скорост.

Изследователите предполагат, че увеличаването на скоростта на северния магнитен полюс няма да окаже силно влияние върху повечето хора. Това обаче засяга много области от нашия живот - от приложенията за смартфони до работата на авиацията.


 Ваньо Янков