Deutsch           English           Русский           Česky           Български    
ZNAMBG.com
Коронавирус COVID-19 Situation update


СЛУЧАЙ X17

26.11.2019
Атила Краснахоркай представя резултатите от изследванията си.

Учените са по следите на частица X17 и пета фундаментална сила във Вселената.

Унгарският физик Атила Краснахоркай и неговият екип се натъкнаха преди няколко години на аномалия, свързана с предполагаема пета физическа сила. Сега те са открили нови доказателства чрез друг експеримент. Предполагаемият 17 MeV бозон, наречен „частица X17”, играе ключова роля в техните изследвания. Ако се докаже, че X17 съществува, физиката ще бъде пренаписана.

Според съвременната наука, в нашата Вселена съществуват само четири основни сили: електромагнитна сила, гравитация, слаба и силна ядрена сила. Посредници на тези сили са бозоните, въпреки че в случая на гравитацията това е хипотетичен гравитон. През 2016 г. унгарския физик Атила Краснахоркай и неговият екип от Института за ядрени изследвания в Дебрецен (Атомки), се натъкнаха на аномалия при експеримент с разграждането на нестабилни ядра на берилий-8. Според тях това са прояви на досега неизвестен тип бозон, чиято маса е изчислена на 17 мегаелектронволта – мистериозната частица X17.

Изглежда, че този бозон не участва като посредник на четирите основни сили. Масата на частицата Х17 е около 33 пъти по-голяма от тази на електрона и има много кратък полуживот. Тя съществува около 10 на степен минус 14-та секунди. Всичко това показва, че такъв бозон би могъл да бъде посредник на неизвестна досега пета физическа сила. Но са нужни още експерименти, за да се докаже съществуването й.

Откриването на нова частица и, в допълнение към това, петата фундаментална сила, би било наистина голямо събитие. За такова нещо са необходими солидни доказателства, за предпочитане от няколко различни експеримента.

Сега Краснахоркай и неговият екип са достигнали до нови доказателства. Този път изследователите са насочили вниманието си към промените във възбудените хелиеви ядра. Подобно на експериментите с берилий-8, учените откриват, че новия експеримент позитронните електронни двойки се разделят под ъгъл от приблизително 115 градуса. Това противоречи на общоприетата днес теория за елементарните частици. Изследователите са регистрирали, че хелиевите ядра в експеримента също произвеждат краткотраен бозон с тегло около 17 мегаелектрон волта. С други думи, частицата X17 отново е на сцената и този път в друг експеримент.

Но все още е прибързано да се правят заключения. Ако не става въпрос за грешка или техническа повреда в апаратурата на унгарските учени, тогава можем да очакваме големи промени във физиката. Откриването на неизвестна досега фундаментална частица може да помогне за разкриване на тайната на тъмната материя. Всъщност редица експерименти, опитващи се да изследват тъмната материя, са свързани с търсене на неизвестни частици с тегло около 17 MeV. Засега резултатите са незадоволителни, но учените не се отказват. Случаят X17 все още е отворен.


 Ваньо Янков