Deutsch           English           Русский           Česky           Български    
ZNAMBG.com
Коронавирус COVID-19 Situation update


НАЙ-СТАРИТЕ И НАЙ-ГОЛЕМИ ОПАЛОВИ РУДНИЦИ В СВЕТА

16.11.2019

Малко хора знаят, че в Сланските планини, намиращи се в Словакия, има находища на благороден опал, които се считат за световно явление, тъй като никъде в света не е бил добит в такива огромни количества.

Мината се намира в Източна Словакия, близо до село Червеница. След 1823 г. минните обекти в района на Червеница са наети и предназначени за частни предприятия.

Най-старото име на рудниците е Дубнишки мини, също и Опалови мини в Дъбник, през втората половина на 19 век се използва и името Червенице-Дубнишки опални мини. Първото писмено споменаване на село Червеница, свързано с опал, е от 1409 година. Мините са познати по целия свят от края на 16 век благодарение на благородния опал, който е разработен в тези мини. Възможно е опалът да е бил разработен тук още по време на Римската империя. Словашкият опал бил особено популярен сред членовете на семейството на император Наполеон. Императрица Жозефина е носела най-известния опал - Троянският огън. Най-големият опал Арлекин, е открит през 1775 г. и е оценен на 700 хиляди холандски гулдена. В момента се съхранява във Виенския природонаучен музей.Най-голяма известност словашките опалови рудници придобиват в периода 1845-1880 г., когато наемателят е семейството на виенския бижутер Голдшмид, живеещо в село Дъбник. Тези мини са единственото място за добив в света преди откриването на подобни места в Мексико и Австралия през 19 век

В Регионалния музей в град Прешов е открита постоянна експозиция на словашки опал, фокусирана върху историята на опаловите мини и тяхната съвременност. Експозицията е отворена за публика от 6 юни 2016 г. Подземието на словашките опалови мини е отворено за обществеността от 1 юли 2015 г.На 11 октомври 2016 г. сертификатът за регистрация на географското означение на продукта „Словашки опал“ е регистриран в Института за индустриална собственост при ВОИС - Световната организация за интелектуална собственост (ВОИС), под регистрационен номер 1061.

Неразделна част от словашките опалови рудници е защитената зона на Дубницките мини, която е обявена през 1964 г. за защита на прилепите. В момента около 4 000 прилепи живеят в опалните мини.


 Ивайло Лазаров
ivobg.net