Deutsch           English           Русский           Česky           Български    
ZNAMBG.com
Коронавирус COVID-19 Situation update


УНИКАЛНАТА ДЪБОВА ГОРИЧКА

29.08.2019

Стотиците дъбове в нея са красиви и толкова живи, че придават на мястото специална атмосфера, сякаш от друг свят.

Край словашкото село Добра Нива в околностите на град Зволен, в Банскобистришкия край, е разположена уникална дъбова горичка. Тя привлича вниманието на ботаници от цял свят. Там, на площ с размерите на 120 футболни игрища растат 600 великолепни дъба, които са на повече от 400 години. Техните причудливи форми карат любителите на природата, които се намират сред тях, да имат усещането, че се намират в приказна гора.По тревистата местност има огромни, високи, тихи дървета. Извити и прави. Наклонени и сплетени. Изсушени и месести. Покрити с мъх, завладян от времето. Тези древни дървета, които са виждали много векове и са пили от хиляди дъждове, стоят там. Но някои от тях вече не могат да стоят и лежат в тревата. Но животът не свършва: мравките намират дом в тях.Това е място, където човек може се наслаждава на живото присъствие на дървета, но и на звуците на природата. Тъй като това е защитена зона, все още има много видове птици и насекоми и също така има много ароматни растения. Оркестърът на пролетните птици там се смесва с особена тишина, толкова отдалечена от града.Районът, наречен Гавурки, е защитена зона, управлявана от държавната защитна зона Поляни. Обявен е през 1999 г. и последно изменен през 2012 г. на площ от 68.4214 ха. Защитната зона не е определена.

Обект на защитата: защитиаване на местообитания с европейско значение: равнинни предпланински ливади (6510), видове с европейско значение и видове с национално значение.


 Ивайло Лазаров
ivobg.net