Русский           Български    
ZNAMBG.com


ПОРТАТА НА МИХАИЛ – СЪХРАНЕНАТА ВРАТА НА БРАТИСЛАВА

08.05.2019
Изглед към портата на Михаил.

Портата на Михаил (слов. Michalská brána) е единственият запазен портал от първоначалните четири в градските укрепления на Братислава, днес паметник в Стария град.

Името е дадено от селището и църквата Св. Михаил, намираща се наблизо в предградията. Днес за селото напомня само розов надгробен камък, използван в зидарията на кулата, видим отвътре, около третия етаж. В миналото е имало мост и здрава дървена врата.

Кулата е построена в края на XIV век, а първият писмен документ за неговото съществуване датира от 1411 г. Горната осмоъгълна част на кулата е строена между 1511-1517 година. В края на 16-ти век на покрива е имало меден лук с малък флаг.

(CC BY 2.0)

Кулата е разрушена през 1529–1534 г., след това през 1753–1758 г. тя е възстановена в съвременния й вид. Височината й е 51 м. В нея се намира експозицията на оръжията на градския музей на Братислава, където посетителите могат да се запознаят с историята на укрепленията на града, тяхното възстановяване и окончателно унищожаване през 18-ти век, тъй като градските стени започват да пречат на растежа на града. На шестия етаж на кулата има балкон с прекрасна гледка към Стария град, замъка и околните райони.

От външната страна на портата има мост, който обхваща бившия ров по стената. От вътрешната страна на портата има каменна готическа емблема, а от южната страна има декоративна табелка с надпис, според който кулата е ремонтирана от градския съвет и братиславското население през 1758 г.

(CC BY-SA 4.0)

Портата на Михаил е била централната част на по-голяма укрепителна система, която включвала два пръстена от градски стени, два бастиона, барбикан и падащ мост над водния ров. Докато градските стени са изчезнали в тази част на града, барбиканът оцелява, макар и частично вграден в по-късни къщи. По-късно падащият мост е заменен с дървен, а тухлената конструкция, която е днешния Михаилов мост, е построена през 1727 г. и е най-старият мост в града. В тази област се намира и последният оставащ участък от Братиславския ров, половината от който е станал достъпен за обществеността от 2006 г., а другата половина остава затворена по неизвестни причини.

Днес барбиканът е частично вграден в къщата на ул. "Михалска" № 25. В нея имало прозорци (дупки), обърнати към зоната на рова, които са се виждали през 60-те години на миналия век, но вече са напълно покрити.

Барбиканът над водния ров. (CC BY-SA 3.0)

Легенди, свързани с портата на Михаил

Казват, че духът на градския палач живее под Михалската кула, така че е необходимо да се мълчи, когато се минава през Михалската врата, за да не бъде събуден, тъй като може да отсече главата на този, който нарушил тишината. Друга легенда гласи, че статуята на архангел Михаил е куха, а неговите съветници са скрили там важни градски документи по време на заплаха.

Жителите на еврейския квартал на Братислава не са искали да допринесат за построяването на часовника на кулата. Затова на западната страна на кулата е имало само три часовника.

Ако студент мине в деня на изпита си през портата, без да произнесе нито една дума, неговите отговори на изпитните въпроси ще бъдат верни.


 Ивайло Лазаров
ivobg.net