Deutsch        English           Русский           Česky           中文           Български
ZNAMBG.com
facebook
instagram
twitter


Народни носии

МОРАВСКА КАМБАНКА

31.03.2024
Моравска камбанка, близо до гр. Велке Павловице, Южна Моравия, Чехия

Моравската камбанка е растение, чиито цветове са с форма на камбанка. Наречена е „моравска“ на името на днешната чешка област Моравия. Цъфти единствено през летния сезон.

Моравската камбанка (Campanula moravica) е вид растение от семейство Камбанкови (Campanulaceae). Представлява малък вид от рода Campanula rotundifolia, клас Magnoliopsida. Камбанките, наричани също и Кампанули, са голям род от семейство Камбанкови, обхващащ около 300 вида едно-, дву- и многогодишни растения, всички с цветове приличащи на камбанки. Ботаническото име на рода Campanula идва от италианското campana – камбана, описваща формата на цвета.

Моравската камбанка (чех. zvonek moravský/zvonček moravský) е растение, чието месторастене е в Югоизточна Европа и южните части на Централна Европа. Разпространено е в Карпатския и Панонския регион, среща се в чешката област Моравия, Словакия, Австрия, Унгария, Румъния, Украйна, Албания, също и на територията на бивша Югославия, Беларус и централната част на Европейска Русия.

Моравската камбанка е описана за първи път през 1892 г. от чешкия ботаник и гимназиален учител Вацлав Спитцнер, като името на растението е валидно публикувано, но през 1968 г. е прекласифицирано във валидната днес систематика, направена от чехословашкия и чешки ботаник Милослав Кованда. Съкращението на фамилията на Спитцнер фигурира в сегашното название на растението – Campanula moravica (Spitznеr) Kovanda.

Моравска камбанка в природния паметник Лустхаус, окръг Tребич, област Моравия, Чехия

В Чехия моравската камбанка се среща главно в Южна Моравия, където до голяма степен замества растението кръглолистна камбанка (Campanula gentilis). Рядко се простира чак до Централна Моравия, като най-северното място разпространението му е археологичният обект Котоуч, намиращ се близо до град Щамберк.

Моравската камбанка расте по слънчеви, тревисти до храсталачни степни склонове, скалисти степи, горски степи, в низините до възвишенията на Панонския термофитикум (района на Южна Моравия и Моравските долини), също и след топлите райони на Чешко-Моравския мезофитикум. Не расте в областта Бохемия, но в Централна и Северозападна Бохемия от много подобен вид – растението нежна камбанка (Campanula rotundifolia). Моравската камбанка замества кръглолистната камбанка в по-голямата част от Южна Моравия. Цъфти от юли до септември.

Карта на разпространението на моравската камбанка

Моравската камбанка е многогодишно тревисто растение с височина около 25–70 cм. Коренището е слабо разклонено, удебелено, около 6–15 мм в диаметър. Стъблата са мъхести или голи, фино набраздени до заоблени в долната част. Стволовите и приземните листа са различни. Приземните са на дълги дръжки със сърцевидно острие, назъбени и наделени по ръба, стъблените листа са тясно ланцетни, целият ръб до отдалечено назъбен, с изключение на долните, напълно приседнали. Средните стъблени листа са широки 0,9–1,8 мм. Цветовете са подредени в съцветия, метлички и са лазурно сини на цвят. Чашката е слята от 5 венчелистчета, върховете на чашката са линейни. Коронката е камбановидна до тръбеста, също слята от 5 венчелистчета, дълга около 16–22 мм. Цъфти от юли до септември. Тичинките са 5. Семето е гъсто папилирано. Плодът е капсула с дължина около 5–7 мм, леко вдървесинена. Броят на хромозомите е 2n=68 или 102. 

Моравска камбанка, близо до гр. Велке Павловице, Южна Моравия, Чехия

Моравската камбанка принадлежи към сложния кръг на Campanula rotundifolia. В допълнение към тези два вида, в тази група можем да открием и чешката субендемична камбанка (Campanula gentilis). И трите от тези таксони показват няколко различни нива на плоидност и разграничаването им един от друг често е трудно или невъзможно. Може да се обърка главно със сродни видове на рода Campanula rotundifolia. Основно с растението нежна камбанка (Campanula gentilis), която обаче няма дебело коренище, има тенденция да е по-ниска и има малко по-малки капсули. Ареалите им обаче не се срещат. Може да се обърка и с растението кръглолистна камбанка (Campanula rotundifolia), но последното има по-широки средни листа, по-широки от 1,8 мм, докато на моравската камбанка са под 1,8 мм; кръглолистната камбанка също има тестиси без папили или с малко папили, докато моравската камбанка има папили. Вероятно би било по-уместно моравската камбанка да се счита най-много за подвид на кръглолистната камбанка, но ситуацията изисква по-задълбочено проучване.

Застрашеност и защита

Моравската камбанка е оценена като застрашен вид (C3) в Червения списък на висшите растения на Чешката република. Растенията са много декоративни, когато цъфтят и се събират в букети.

 Ивайло Лазаров
ivobg.net
Споделяне
    Споделяне
 
 

 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако не сте съгласни, научете повече   |